NEN 3140 - periodieke inspectie

Uw laagspanningsinstallaties – of die van uw klanten – moeten op ieder moment voldoen aan een aantal veiligheidseisen. Deze staan uitvoerig beschreven in de NEN-normen. Om ervoor te zorgen dat u aan deze normen voldoet, dient u uw installaties periodiek te  laten controleren. Dat heet dan een NEN 3140 inspectie; ook wel periodieke inspectie genoemd.

Offerte aanvragencontact 

1. Hoe ziet een inspectie conform NEN 3140 eruit?

Een NEN 3140 inspectie bestaat feitelijk uit twee onderdelen:

  • Een visuele inspectie, waarbij de installatie wordt onderworpen aan een controle op zichtbare gebreken of sluimerende gebreken.
  • Een inspectie middels metingen en beproevingen, dat een objectief een onafhankelijke inzicht geeft in de technische staat van de installatie, afgezet tegen de eisen in deel 62 van de NEN 1010.

2. Dient de elektrische installatie tijdens de NEN 3140 inspectie spanningsloos te worden gemaakt?

Ja, voor bepaalde metingen en beproevingen dient de installatie tijdelijk en gedeeltelijk spanningsloos te worden gemaakt. Manders Thermografie doet dit altijd in overleg met de opdrachtgever en gebruiker. Indien gewenst verrichten wij deze werkzaamheden buiten de reguliere werktijden om.

3. Wat levert een herinspectie u op?

Elke inspectie vatten wij samen in een heldere rapportage. Dat rapport is het officiële bewijsstuk dat u als organisatie voldoet aan de wettelijke verplichting om de veiligheid van uw medewerkers, bezoekers of gebruikers van de installatie te borgen.

4. Wat is het tarief van een inspectie conform NEN 3140?

Wij hanteren standaard tarieven, die afhankelijk zijn van de aard en omvang van de installatie. Wilt u direct een indicatie, bel dan even. Dan kunnen wij u, op basis van slechts enkele gegevens, direct een prijs doorgeven.

0413 21 01 56 voor informatie en tarieven