Power Quality Analyse

Waar zit de vervuiling in het netwerk? Wat veroorzaakt die terugkomende storing in uw installaties? Met een Power Quality Analyse, ook wel netanalyse meting genoemd, onderwerpen wij uw installaties of die van uw klanten aan een kritische analyse. Met de uitkomst van het onderzoek weet u of de terugkerende klachten worden veroorzaakt door de netvoeding en kunt u heel gericht maatregelen nemen.

Offerte aanvragen Contact

VRAGEN

1. Wat kan de netvervuiling veroorzaken?

Netvervuiling komt steeds vaker voor. Dat heeft verschillende oorzaken. Een van de meest voorkomende is dat een organisatie steeds meer apparaten op het bestaande netwerk aan is gaan sluiten en het netwerk heel wisselend is gaan belasten. Dat kan tot een vervorming van de spanning en stroom leiden. Dat noemen we dan netvervuiling. Die vervuiling kan de oorzaak zijn van het haperen of uitvallen van apparaten of installaties.

2. Wat kan netvervuiling voor consequenties hebben?

Netvervuiling kan tot verschillende soorten van schade leiden, te onderscheiden in zichtbare en niet-zichtbare schade.

  • a. Zichtbare schade: Zichtbare schade kan heel divers zijn: van het knipperen van uw verlichting tot het uitvallen van een pc. Tot zelfs het defect gaan van een machine als gevolg van oververhitting van kabels of componenten.
  • b. Niet-zichtbare schade: Netvervuiling leidt er toe dat u meer energie verbruikt dan u zou hoeven verbruiken: uw apparatuur en machines moeten meer vervuilde energie ‘eten’ om net zoveel energie binnen te krijgen dan wanneer zij schone energie tot zich zouden nemen.

3. Welke grootheden kunnen met een Power Quality Analyse worden gemeten?

Bij een Power Quality Analyse – of netanalyse meting – kunnen wij de volgende grootheden meten:

  • a. Spanning V
  • b. Stroom tot 3.000 A
  • c. Frequentie Hz
  • d. Werkelijk, schijnbaar en blindvermogen en energieverbruik
  • e. COS Phi, power factor
  • f. Flicker
  • g. Harmonischen en (THD) Totale harmonische vervorming
  • h. Transienten

4. Hoe ziet een Power Quality Analyse eruit?

Bij een Power Quality Analyse sluiten wij analyzers aan op uw netwerk. Die analyzers laten we gemiddeld een week aangesloten zitten. Dat is in de meeste gevallen – mede afhankelijk natuurlijk van de omvang van de installaties – nodig om een gemiddeld beeld te krijgen van het functioneren van het netwerk. Wij lezen de gegevens vervolgens uit en verwerken deze in een rapportage aan u.

5. Hoeveel analyzers kunnen tegelijkertijd worden aangesloten?

De meeste bureaus beschikken over slechts een of enkele analyzers. Ook wij. Dat heeft zijn beperkingen, vooral in complexe situaties of situaties waarin haast geboden is. Dankzij een nauwe samenwerking met Maptools echter kunnen wij ook metingen met meer dan 25 analyzers tegelijker verrichten.