Last van netvervuiling?

Netvervuiling komt steeds vaker voor. Vaak ontstaat netvervuiling doordat een organisatie steeds meer apparaten op een bestaand netwerk aansluit. Het netwerk wordt dan wisselend belast, wat leidt tot vervorming van de spanning en stroom. Dat noemen we dan netvervuiling.

Schade door netvervuiling

Netvervuiling leidt vaak tot schade, te onderscheiden in zichtbare en niet-zichtbare schade. Het knipperen van verlichting, het uitvallen van computers en het defect gaan van machines kunnen allen een gevolg zijn van netvervuiling. 

Maatregelen tegen netvervuiling

Om de oorzaak van netvervuiling te achterhalen voeren wij een kritische analyse uit. Met de uitkomst van het onderzoek weet u waardoor de terugkerende klachten worden veroorzaakt en kunt u heel gericht maatregelen nemen. Lees meer op de pagina Power Quality Analyse, ook wel netanalyse meting genoemd.

0413 21 01 56 voor informatie en tarieven