Inspecties

Manders Thermografie BV voert diverse soorten inspecties uit, ieder met eigen onderliggende vereisten.

Eisen vanuit de verzekering

Veel van onze klanten nemen contact met ons op na een schrijven van hun verzekeraar, met daarin de verplichting om de elektrische installatie of het elektrisch materieel periodiek te laten inspecteren volgens NEN 1010 / NEN 3140 / SCIOS Scope 8 of SCIOS Scope 10. Ook huurders, verhuurders, brancheverenigingen en ARBO-diensten kunnen een inspectie eisen.

Interval: 3 – 5 jaar

In de meeste situaties eisen verzekeraars dat u uw installatie eens in de 3-5 jaar laat inspecteren. Bedrijven waar de risico’s groter zijn of waar de verzekerde waarde hoger ligt dan gemiddeld kunnen een verplichting krijgen om de inspectie jaarlijks of tweejaarlijks uit te laten voeren.

Onafhankelijk specialist

Manders Thermografie voert deze inspecties onafhankelijk uit, zowel voor eindklanten als voor installatiebedrijven. In het menu aan de linkerzijde kunt u meer informatie vinden over de aangeboden inspecties.