Thermografische inspectie

In de thermografische inspecties ligt de oorsprong van ons bureau. Gestart in 2007 als specialist in thermografisch onderzoek, hebben we ons in de loop der jaren ontwikkeld tot een allround partner op het gebied van diverse inspecties.

Manders Thermografie BV werkt uitsluitend met level 1 en 2 gecertificeerde thermografen.

Offerte aanvragen Contact

VRAGEN

1. Wat is het belang van een thermografische inspectie?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een thermografische inspectie uit te laten voeren:

  • Borging veiligheid: een inspectie leert u hoe veilig en betrouwbaar de installatie is en waar de mogelijke sluimerende gebreken zitten. U kunt vervolgens tijdig maatregelen nemen om de risico’s op uitval of (brand)schade te verkleinen.
  • Risicodekking: de meeste verzekeringsmaatschappijen eisen dat u periodiek een inspectie uit laat voeren door een onafhankelijk bureau.
  • Managementrapportage: een thermografisch onderzoek kan een heel bruikbare basis zijn voor een inventarisatie en daarmee voor de waardebepaling van uw faciliteiten.

2. Hoe ziet een thermografische inspectie er uit?

Manders Thermografie inspecteert alle hoofd- en onderverdelers en alle schakelkasten volgens een vast protocol. Dat doen we contactloos, met professionele infrarood apparatuur. Een inspectie vindt plaats tijdens bedrijfsuren. Een installatie moet namelijk minimaal 40% belast zijn om een betrouwbare inspectie uit te kunnen voeren.

3. Welke camera's gebruikt Manders Thermografie?

thermografische inspectie
Er bestaat heel veel apparatuur waarmee thermografische inspecties kunnen worden uitgevoerd. Manders Thermografie werkt met high-end apparatuur van FLIR, die te boek staat als de toonaangevend leverancier van infrarood meetapparatuur.

4. Kan ik ook zelf thermografisch onderzoek uitvoeren?

Ja, dat kan. Iedereen kan een camera aanschaffen. Maar het is net als in de reguliere fotografie: voor de kiekjes in het plakboek voldoet je eigen camera, voor de foto’s van je bruiloft of voor die gave foto van je gezin aan de muur, schakel je een professionele fotograaf in.

Een ‘hobby-thermograaf’ heeft niet de snelheid van werken van een professioneel thermograaf, opereert niet onafhankelijk, heeft in de praktijk niet de analytische vaardigheden van een gecertificeerd thermograaf en heeft ook in het verwerken van de data niet de expertise om met dezelfde snelheid en kwaliteit rapporten op te stellen die ook door verzekeringsmaatschappijen als rechtmatig worden erkend.

5. Hoe ziet een thermografisch rapport eruit?

Het thermografisch rapport bevat de resultaten van de inspectie. Dat zijn zowel de infrarood foto’s als de ‘normale’ foto’s, inclusief een verklarende legenda en eventuele uitleg per foto. Op die manier is een rapport heel gemakkelijk te lezen en kunt u – zonder inbreng van ons als thermograaf – zelf vervolgacties in gang zetten.

U ontvangt van ons het thermografisch rapport via e-mail in PDF-formaat. Het rapport zal bij Manders Thermografie voor 6 jaar bewaard blijven in onze eigen administratie.

 

6. Welke tarieven hanteert Manders Thermografie?

Wilt u een indicatie van wat een thermografisch onderzoek u kost, dan volstaat een belletje. Op basis van slechts enkele gegevens kunnen wij u al een globale prijs geven.

Graag maken wij voor u een offerte, hiervoor hebben we wat meer gegevens nodig. Het makkelijkste is om ons offerte formulier in te vullen zodat wij de benodigde gegevens hebben.