NEN 1010 – Opleveringsinspectie

Voordat u als installateur een laagspanningsinstallatie overdraagt aan de eindgebruiker of klant dient u deze conform NEN 1010 te laten inspecteren. Dit wordt in de NEN 1010 ook wel eerste inspectie genoemd.

Voordelen van een extern bureau

Veel installateurs laten deze inspectie over aan een extern bureau. Enerzijds om op die manier een stuk onafhankelijkheid te borgen, anderzijds vanwege de specifieke – want aan veranderingen onderhevige – expertise en apparatuur die daarvoor nodig is.

De laagspanningsinstallatie die u als installateur voor uw opdrachtgever opgeleverd heeft, dient voor 100% geïnspecteerd te worden conform de eisen in de NEN 1010.

Offerte aanvragen Contact

VRAGEN

1. Wat houdt een eerste inspectie conform NEN 1010 in de praktijk in?

Bij een eerste inspectie conform NEN 1010 wordt de installatie die u als installateur heeft aangelegd voor 100% gecontroleerd.

Dit houdt onder andere in:

  • Visuele inspectie 100%
  • Alle wcd’s worden doorgemeten met een Zs (circuitimpedantiemeting)
  • Controle op aanwezigheid van actuele documentatie. Dit zijn onder andere installatietekeningen, installatieschema’s en groepenverklaringen.
  • Isolatieweerstandmeting op alle eindgroepen.
  • Meten en beproeven van alle aanwezige aardlekbeveiligingen.

Alle eindgroepen worden tijdens deze inspectie even uitgeschakeld zodat er spanningsloze metingen uitgevoerd kunnen worden.

2. Als er tijdens de NEN 1010 inspectie gebreken worden geconstateerd, wat zijn dan de vervolgstappen?

Vaak worden er diverse gebreken geconstateerd. Als dit gebreken van elektrotechnische aard zijn, vragen wij de leidinggevende monteur (elektricien) de gebreken direct te herstellen. Als deze gebreken direct worden hersteld, verwerken wij dit in onze rapportage.

 

Zijn het gebreken die niet direct hersteld kunnen worden dan vragen wij de installateur om ons bewijs toe te sturen in de vorm van een foto. Een andere optie, als er toch ook nieuwe metingen uitgevoerd moeten worden, is dat we een afspraak maken voor een her-inspectie.

 

Het komt regelmatig voor dat actuele documentatie niet aanwezig is tijdens de opleveringsinspectie. Wij begrijpen dat er altijd wel wat wijzigingen doorgevoerd moeten worden en dat deze niet altijd verwerkt zijn op het moment dat de installatie overgedragen wordt aan de gebruiker. Zodra de ontbrekende documentatie in PDF naar ons is gemaild, zullen wij de rapportage aanpassen.

3. Wat is het tarief van een NEN 1010 inspectie?

Wij hanteren daarvoor standaard dag- en dagdeeltarieven of een vaste aangenomen prijs. Deze prijs is afhankelijk van de aard en omvang van de installatie.

Wilt u direct een indicatie, bel dan even. Dan kunnen wij u, op basis van slechts enkele gegevens, direct een prijs doorgeven.

Voor meer gemak vragen wij u het formulier in te vullen.

4. Moet ik ook een NEN 1010 inspectie uit laten voeren als ik een installatie uitbreid?

Ja, de NEN 1010 beschouwt de installatie dan als nieuw. Dat betekent dus inderdaad dat u de installatie opnieuw aan een inspectie moet onderwerpen.