NEN 1010 - opleveringsinspectie

Nadat u als installateur een laagspanningsinstallatie heeft opgeleverd, dient u deze conform NEN 1010 te inspecteren. Veel installateurs laten deze inspectie over aan een extern bureau. Enerzijds om op die manier een stuk onafhankelijkheid te borgen, anderzijds vanwege de specifieke – want aan veranderingen onderhevige – expertise en apparatuur die daarvoor nodig is.

Offerte aanvragencontact 

Vragen 

1. Moet ik ook een NEN 1010 inspectie uit laten voeren als ik een installatie uitbreid?

Ja, NEN beschouwt de installatie dan als zijnde nieuw. Dat betekent dus inderdaad dat u de installatie opnieuw aan een inspectie moet onderwerpen.  

2. Als er tijdens de NEN 1010 inspectie gebreken worden geconstateerd, wat zijn dan de vervolgstappen?

Tijdens de meeste inspecties worden er inderdaad gebreken geconstateerd. Dit zijn vaak kleinere gebreken. U ontvangt allereerst een conceptrapport, dat als basis dient voor het herstellen van de gebreken. Zodra deze zijn hersteld, zullen wij de installatie nogmaals inspecteren en ontvangt u het definitieve rapport.

3. Wat is het tarief van een NEN 1010 inspectie?

Wij hanteren daarvoor standaard tarieven, die afhankelijk zijn van de aard en omvang van de installatie. Wilt u direct een indicatie, bel dan even. Dan kunnen wij u, op basis van slechts enkele gegevens, direct een prijs doorgeven.
0413 21 01 56 voor informatie en tarieven